Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
in jär ta satt stor Jag ock vid mitt föns ter de hans röst. 91. hör 1. i ut mitt spreds de den ra, blomst ock skar, trä vi ock ploc till mor gläd blom ka Grä gröns det set tröst. je ock nog, lil kran Ro ligt sar la du! ock Lil la till band. par ku ku. ken ro
 1. Små barnen de sitta ock leka i sand,
  ock jägaren han söker små foglarna vid strand.
  Han söker, ock han fuskar
  mellan småskog ock buskar.
  Om sommaren då hålla vi vår trädgård så grann.
  Lilla göken ropar kuku.
  Roligt nog, lilla du!