Gotlandstoner.se
Ord ock musik uppt. efter N. P. Ahlström, Klintehamn. Sången eller »visan» lär vara författad av en fru Cramér, vars man var borgmästare i Visby.
Ock min jag ler. tit Pe jag dan ock jag 90. spe lar Jag ger, 1. ock jag sjun sar, han skall är min vän, bli, ock ock öns an sar mer. Han in tet kar las in Pe te min la, lil gen tit. flärd si lu ock ja min la lil vil för
 1. Du lilla unge, minns du,
  du rymde från din vän?
  Jag gret ock ropte: »Finns du,
  Petit, så kom igän!»
  Ock bäst du for kring rymden nyss,
  du vände om, du kom ock lyss.
  Ja ungen
  var tvungen:
  han ville ha en kyss.
 2. Jag undrar nog, hur länge
  man leva får så säll.
  De säga: »Fast vi stänga
  vår dörr så väl var kväll,
  så finns en vingad pilt vid makt
  att ta Petit ock ta dess vakt.»
  Horribelt,
  torribelt,
  men mamma har så sagt.