Gotlandstoner.se
Efter Maria Pettersson, Flors i Burs.
våld, sitt ra i man hem stolt här fick man re äg som de 9. En båld, ock fle ock nor guld tun ta Han la de sam stå. så: hän till ne ka flic en huld se kens stam en bland mar par