Gotlandstoner.se
X:9
T:
S:Efter Maria Pettersson, Flors i Burs.
M:3/4
L:1/8
K:F
C|F A c3 c|B> A G2 z C|E G B3 E|F4 z C|
w:En här-re-man så stolt ock båld, som äg-de tun-nor guld ock
F A c3 c|B> A G2 z C|E G B3 E|F4 z F|
w:fle-ra hem-man i sitt våld, fick se en flic-ka huld bland
A c f3 F|d> c B2 z C|E G d3 c|B> E F2 z|]
w:par-kens stam-mar en-sam stå. Han ta-la-de till hän-ne så: