Gotlandstoner.se
Efter Maria Pettersson, Flors i Burs.
nor guld de tun här ock man stolt 9. re båld, En som äg ock flic ka huld se en bland ra hem man fle sitt våld, i fick ne de till hän stam par så: en kens la sam mar Han ta stå.