Gotlandstoner.se
Efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
dig, o jag ser blir vad jag jag allt för När skall 89. ling, 1. ka? Yng för dig sa ka ler mig ba till gon När du glad! hål kas, nal vad. ej väl jag vet lik ting, jag vet väl ej vad — lik gon ting,
  1. Skild från dig jag mycket, mycket äger
    att förtro dig, som mitt järta bär.
    Men bredvid dig ej ett ord jag säger,
    stammar endast, ock vet ej varför.