Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
vän, lång! Den en stan na nu e 1. vig he 85. gång, Min förrn ver dig för ten bli du be väl da, den får la gång. ta en jag den ti li nu du bi för der, den skall
 1. I fjol så hade jag en vän,
  i år så har en annan tagit den.
  Ja låt det nu så vara,
  jag låter honom fara.
  Jag får väl snart en annan en igän.
 2. Du har med kärlek i ditt sinn’
  ju lovat bliva kärestan min?
  Men nu du mig bedragit,
  en annan vän dig tagit.
  Visst bliver ditt ansvar så stort.
 3. En gång så bliver du belönt.
  Kanhända, att du aldrig blir bekrönt
  med härlighetens krona,
  men evigt får försona
  din orättvisa inför din Gud.