Gotlandstoner.se
X:8
T:
S:Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
M:3/4
L:1/8
K:Gm
G|d> d c2 A2|B> A G3 G|A> ^F (D^F) (Ac)|B2 A3:|
w:Det var en ljuv-lig som-mar-natt, jag gick i lun--den_ grö-na.
w:I ens-lig-het jag mig ned-satt bland blad ock blom--mor_ skö-na.
^F|G> A B2 A2|B c d3 (f/e/)|d c B2 (AG)|(^F/G/) (A/B/) c3 d|
w:Då he-la värl-den var i ro ock_ tyst i al-la_ fog--lars_ bo, då 
B A G2 G2|e2 d3 (f/e/)|(d/c/) (B/A/) G2 ^F2|A2 G3|]
w:kla-ra må-nen lys-te i_ mid--natts--tim-man tys-te.