Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
skö na. na. blom lun grö den mor var ens mig som jag lig ned lig 8. en mar ljuv het gick blad I i ock Det jag bland satt natt, la fog tyst i al lars bo, he la värl ro i ock den var tys natts tim man kla te. lys te ra nen mid i