Gotlandstoner.se
Uppt. efter postmästaren Brodén, Klintehamn.
Nu mi ko da na. gar na pän pit opp Ock ock har jag 79. su den lil la hor ock na. ba pan rum ra ro De da har jag de ock ic sor i mer än gän got ke el ta tar e gäl ler vad kos det vi ler. blad, ra flic kor na de vack jag ha, de vill