Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
till! hai jär flik du, vakk Höir du 1. vill, höi 77. kä, um di mitt rar att um va gen, tyk kar vän nen din. ymn ä u trou Ja för den dyg mou u gen
 1. Minns du, nä vö laiktä allä dar,
  smeikandä varann sum mour u far?
  Raidäd lair mä handen,
  byggdä slott ei sanden;
  akk, hur sällt u roulit leivä var!
 2. Män dän sällä täiden snat fösvann,
  däu fikk lerä troskä, u ja spann.
  Däu gikk vall i skougen,
  u ja koirdä plougen,
  mikä sällen sågo ve varann.