Gotlandstoner.se
Uppt. efter Pettersson-T" class="person">Teresia Pettersson, Myrungs i Linde.
um däu di, gaŋŋ vitt bredd 75. i En n ska 1. mi frå präst u in Plöi sa, min äut bläi vänn. val fäŋt hopp. än u in fräj fa — bät kallt sin tar
 1. Trou mi dokk ai så svag
  är tross av järtäs lag,
  at ja ska glömmä di, um däu glömt mi!
  Fast ögä göt ’n tar, läks ’n gaŋŋ järtäs sar.
  Sårgi daim väntä kann, sum trout en mann.
 2. Män nä din blikk ja säir
  u munn, sum så gladlet leir,
  da bläir ja ound pa mi, sum misstrout di.
  Lykku ha var för stäur. Järtä dä knappäst trour.
  [Min sårk!/Mäin tös!] ja fruktar blott, avund ha rått.