Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
mig en tro upp ka vand ma gen ka. ver uo ha jor 74. rat för klot 1. att Jag dens no lik som gon brun en sol. sven nen ger spe la Un fi ol, hans ö de ja min r i t a r d. för Ja, ga, mist jag såg dess när ja för min ga, mist’ jag dess såg ga. När se gan äng, kan man ken. av kär le pa När à tempo ga. i ret grö nan vand rar
 1. Du ä min täcka flicka ock min ros,
  du ä framburen utav naturen.
  Du ä den enda jag vill vara hos,
  förrän jag reser nu bort min kos.
  Näst Gud i himmelen är du min bästa vän,
  näst Gud i himmelen är du min bästa vän.
  Jag bryr mi ej om allt jordens gull,
  i dig jag äger min rikedom full.