Gotlandstoner.se
»Först på hälen u sen på tåen» etc. Lisen Lingvide i Burs har sjungit ock dansat den för samlaren.
727.