Gotlandstoner.se

Hopparedansen

Hopparedansen, efter »Florsen» i Burs. Denna dans kallas på gotländska även »Luddatäu» = Laditå.
721. 3 3 3 3