Gotlandstoner.se
Uppt. efter Greta Nilsdotter, Sallmans i Burs.
här ver jord! ling, som le mel te gas him de lan vad jord ock 1. 72. fal med det en är yng en ska den vän, att må: ra äl al man drig le Att här va kan få. ömk ligt hur jor den, va
  1. Din rosenröda kinder å din sockersöta mun,
    de hava på mitt järta lagt en börda så tung.
    Den bördan vill ja bära, ja bära den för dig,
    så länge som blodsdropparna ä varma uti mig.