Gotlandstoner.se
X:712
T:
N:Högtidsstycke,
H:som föredrogs efter det brudgummen tackat för skålen;
S:uppt. såsom »Florsen» spelat det.
Q:"Långsamt."
O:Gotland, Burs
R:marsch
U: ~ = +turn+
M:C
L:1/8
K:G
(B3 A) (G>A) (B>c)|(d7/2 c/) B2 z2|(B3 A) (G>A) (B>c)|(d7/2 c/) B2 z2||
L[G,Ec]>c cc (c>e) (~ge)|L[G,Dd]>B BB (B>d) (~ed)|
L[Dc]>A [DFA][DFA] (A>c) (BA)|G>A (Bc) d2 z2|
L[CGce]>c cc (c>e) (~ge)|(d>B) BB (B>d) (~ed)|
(c>A) (AA) ([DFA]>c) BA|G6 z2|]