Gotlandstoner.se
Uppt. efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
spel ock dans ock sång sök be var jag mun ta Jag ter 70. äk gök en na un dar. i ga mi ritard. var bli der hän sig, att all ver skämt, ock »mo ja» var. Men hos min of det ta som lan ritard. jär ko liskt blir me tat à tempo stämt. ut le kär ken blir av lan ko liskt stämt — me
 1. Så kom en snörder sprätt på tå —
  jag minns ej, vad han het —
  han bugade ock krusade,
  ock lika ömt han gret.
  Han gjorde varje flicka yr,
  förstår sig, även min.
  Ock innan halva året slöt,
  min Hanna var för hin.
 2. Ock nästa gång den kärleken
  vill spela mig ett spratt,
  jag hastar in på närmsta krog
  ock tar förnuftet fatt.
  Ock då jag kallar källarsven:
  »Tag fram champagnekorg!»
  Ock vid den första korkens smäll
  försvinner all min sorg.