Gotlandstoner.se
Folkviseton utan täxt. Har understundom begagnats att marschera efter. Uppt. efter Maria Pettersson Flors i Burs.
699.