Gotlandstoner.se
Brudmarsch, efter »Florsen» i Burs. Speltes, då bruden tog farväl från fädernehemmet ock skulle följa sin man till hans hem. Denna avskedsmarsch speltes ytterst långsamt ock högtidligt.
694.