Gotlandstoner.se
Uppt. efter sjökapten N. P. Ahlström, Klintehamn.
jag ö gon vill lor ta sa. bril Sät la 1. sa – 69. min lil na för di lyck va lig för att le u tan dig. nu läs jag, att Ock o möj ligt det är
 1. Bliv min bödel eller bliv min maka!
  Giv mig ditt järta, tag mitt tillbaka!
  Förty jag vet, att det är omöjligt
  att leva lycklig förutan dig.
 2. Uti mitt bröst är en gränslös smärta,
  som botas endast invid ditt järta.
  Ock nu jag vet, att det är omöjligt
  att leva lycklig förutan dig.