Gotlandstoner.se
Brudmarsch, efter »Florsen» i Burs. Denna marsch speltes även vid de högtidligaste tillfällena till ära för brudparet och var lika populär och bekant som »paradmarschen».
685.