Gotlandstoner.se

Paradmarsch

Brudmarsch, efter »Florsen» i Burs. Speltes vid de högtidligaste tillfällen för brudparet, såsom vid in- ock utgåendet i kyrkan, där vigseln alltid förrättades. Denna marsch hade därför särskilt namn: Paradmarsch.
684.