Gotlandstoner.se
Marsch, efter fotografen A. Rosendahl, Klintehamn.
683. 3 3 3 3 3