Gotlandstoner.se
X:682
T:
N:Marsch,
S:efter Karl Enderberg.
R:marsch
M:C
L:1/16
K:C
c2d2|.e4 .e4 e2fe d2e2|a2g2 g2g2 f4 B2c2|.d4 .d4 d2ed ^c2d2|a2g2 g2g2 e4
e2f2|.g4 .g4 g2ag ^f2g2|d'3c' c'2c'2 a2c'2 b2a2|a3g g2g2 g2g2 f2d2|c4 e2e2
c4::c4|
K:F
.f4 f2f2 =B2c2 d2c2|.f4 f2f2 =B2c2 d2c2|.c4 c2c2 =B2c2 a2g2|.c4 c2c2
=B2c2 c'2_b2|.a4 a2a2 a2a2 b2a2|.d4 d2d2 d2e2 f2d2|.d2c2 =B2c2 B2c2 d2c2|La4 %infört rättelse från originalboken
Lg4 f4:|