Gotlandstoner.se
»Monfarino» (mångfadri efter gotländskt uttal) dans efter kadriljen. Efter »Florsen» i Burs.
680.