Gotlandstoner.se
Kadriljen med sina efterdanser avslutades med följande melodi. De dansande promenerade parvis fram första gången och åter andra gången melodien speltes. Uppt. efter »Florsen» i Burs.
678.