Gotlandstoner.se
Angläs; efter skomakaren Pucksson, Klintehamn.
661.