Gotlandstoner.se
Efter Valter Engkvist, Klintehamn.
633.