Gotlandstoner.se
X:633
T:
S:Efter Valter Engkvist, Klintehamn.
R:kadrilj
O:Gotland, Klintehamn
M:2/4
L:1/16
K:F
c2|f2f2 fefg|a2f2 f2f2|b2ga g2f2|efge c2c2|f2f2 fefg|a2f2 f2f2|b2gf
efge|f6::f2|g2g^f g2a2|b3a g2g2|a2ag a2b2|c'3b a2c2|f2f2 fefg|a2f2 f2f2|b2gf
efge|f6::c'2|c'3aa2a2|a3ff2f2|g2gb e2eg|fgab c'4|c'3aa2a2|a3ff2f2|g2gb
e2eg|f6::f2|g2g^f g2a2|b2a2g2a2|c'2ac' b2a2|g6 c2|c'4 a2a2|a4 f2f2|g2gb e2eg|f6:|