Gotlandstoner.se
X:629
T:
S:Ur en gammal handskriven notbok från Gotlands fornsal.
O:Gotland
R:kadrilj
M:2/4
L:1/16
K:C
EF|G2G2G2 ce|d2d2d2 BG|g2ec g2ec|Bcde d2EF|
G2G2G2 ce|d2d2d2 BG|g2ec BdBG|c2c2c2:|
|:Bc|d2g2 ^fgaf|g2d'2 de^fd|g2d'2 de^fd|g2b2g2 EF|
G2ce g2ec|g2dB G2AB|c2ec BdBG|c2c2c2:|
|:cd|e6de c6de|fefg agfe|d6 ef|g2g2 gafg|
e2e2 efde|c2ec cBdB|c2c2c2:|
|:GB|d2fd B2dB|G2Bd f2dB|c2c2 c2ec|G2G2G2 ef|
g2g2 gafg|e2e2 efde|c2ec cBdB|c2c2c2:|