Gotlandstoner.se
Ur en gammal handskriven notbok från Gotlands fornsal.
629.