Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
dän Täŋ 1. at söi räi doum? dar ’n 62. Söik häl däu i vär kar doum dou räi Ty jäl ai dag blott sum dän, par. kan li froum!
  1. Täŋkar däu i värdän att tagä di en ann,
    så ta di en sådän, sum vait häushållä kann,
    imeden ja all tiŋŋ förstöirar.