Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
där däu 1. lun Minns dän, lu trou? 61. mi dän gröi äi däu ra fal så! ʃuŋŋ ja så, hur la, le ral så! ra ʃuŋŋ hur la, hur ral ra fal la
 1. Aldri va ja äi dän lundän,
  aldri lugädä ja di trou —
   ʃuŋŋ faralla etc.
 2. Höigä bärg u djäupä dalar —
  kann jå vittnä, dä jä sant etc.
 3. Bärg u dalar kann ai talä,
  falskä vittnar ställs nukk framm,
   ʃuŋŋ fallaralla hurra så, ja hurra så! etc.