Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
där däu 1. lun Minns dän, lu trou? 61. mi dän gröi äi däu ra fal så! ʃuŋŋ ja så, hur la, le ral så! ra ʃuŋŋ hur la, hur ral ra fal la