Gotlandstoner.se
Upptecknad, såsom pigan Selma Ahlgren, Burs, föresjungit den.
606.