Gotlandstoner.se
Upptecknad efter föresjungning av Johan Björkander i Rone.
603.