Gotlandstoner.se
Efter Pettersson-A" class="person">Anna Pettersson, Myrungs i Linde. (Orden av Nicander.)
ker! för sis stäm för an mer hör gån ta gen Bi hör, ra, nu 60. sitt min Sor hör! gen hör, gen, sån för gen mer sån stäm dör. ren ga lek kär av sån gen, ga sån lek dör. av ren kär Sor