Gotlandstoner.se
Efter Pettersson-A" class="person">Anna Pettersson, Myrungs i Linde. (Orden av Nicander.)
ra, min sitt ker! an ta gån nu Bi 60. för sis gen hör gen, sån för stäm mer sån kär ga ren av hör, hör, lek Sor hör! gen kär lek dör. ga ren av Sor dör. för gen stäm mer gen, sån sån