Gotlandstoner.se
Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs.
u ät tar mar bla, kum mar äg gikk ei 6. flik ken U 1. blom u plukk ral li la la li Hopp fal la la, sen u käi gos pa. up kar där kar hopp där up sen käi u fal pa. li la la! li la la ral tar kum mar gos U ät
 1. U gossen sägd ti flik-ken:
  »Ja vi däu bläi min vän?
  Bakum dissä buskar
  där bäddar vör vår säng.»
  Hop falliralla o. s. v.

  Ytterligare två verser finnas.