Gotlandstoner.se
Uppt. efter föresjungning av Greta Nilsdotter Sallmans i Burs.
594.