Gotlandstoner.se
X:594
T:
S:Uppt. efter föresjungning av Greta Nilsdotter Sallmans i Burs.
R:schottis
O:Gotland, Burs
M:2/4
L:1/16
K:D
A2|d2d2 A2FA|G2G2 F2A2|f2f2 e2ce|d4 z2::d2|f2d2f2d2|
g3f e4|f3e d2B2|A2G2 F4|F3A A2^GA|G3B B2^AB|A3c c2Bc|d2d2 d2:|