Gotlandstoner.se
Ur minnet upptecknad, bekant över hela ön. Jag erinrar mig ej, vem som lärt mig den först.
593.