Gotlandstoner.se
Upptecknad efter vaktmästaresonen Valter Engkvist, Klintehamn.
592.