Gotlandstoner.se
Upptecknad efter Aron Gustafsson från Burs.
591.