Gotlandstoner.se
Upptecknad efter Helena Mårtensson i Burs.
grö skö na. na. 1. den te Där lun blom den mor gick sjöng li en ten ut af näk 59. mig en Jag ut där i väx ton ter stund gal, tänk te satt jag ock Att min vän: satt ock tänk Jag min vän, te va le nöj samt va skri ra. någ ord ra det skul till den,