Gotlandstoner.se
Upptecknad efter Helena Mårtensson i Burs.
grö skö na. na. 1. den te Där lun blom den mor gick sjöng li en ten ut af näk 59. mig en Jag ut där i väx ton ter stund gal, tänk te satt jag ock Att min vän: satt ock tänk Jag min vän, te va le nöj samt va skri ra. någ ord ra det skul till den,
 1. Det går så till i världen här,
  att rikedom mången sviker,
  ock mången tager sig en vän,
  på det han skall bli riker.
  Han vandrar sällan nöjd ock glad,
  han vandrar sällan nöjd ock glad,
  ej häller någon enda dag
  i ro ock kärlek leva.