Gotlandstoner.se
Upptecknad efter försjungning av Greta Nilsdotter Sallmans i Burs.
588.