Gotlandstoner.se
Uppt. efter förespelning av en dräng från Gammelgarns socken (namnet har fallit mig ur minnet).
587.