Gotlandstoner.se
Upptecknad efter Pucksson å Klintehamn.
585.