Gotlandstoner.se
Upptecknad efter Maria Fredins föresjungning (Flors i Burs).
584.